Een slechte mondgezondheid heeft invloed op de kwaliteit van leven van cliënten in verpleeghuizen

Cliënten in verpleeghuizen zijn vaak niet in staat hun mond zelf te verzorgen. Ze zijn daarvoor afhankelijk van de mensen om hen heen. Eten wordt vaak minder plezierig wanneer kauwen en afbijten moeizaam gaat. Ook leiden gebitsprothesen, die door krimpend kaakbot steeds slechter passen, vaak tot problemen. Dit kan gewichtsverlies of zelfs ondervoeding tot gevolg hebben. Als een cliënt geen eetlust meer heeft of gewicht verliest kan dat een signaal zijn voor een slechte mondgezondheid.

 

 

Als verpleegkundige of verzorgende merk je veranderingen bij cliënten vaak als eerste op

Kwetsbare ouderen hebben bovendien vaak veel medicijnen nodig waarvan sommigen invloed kunnen hebben op de (nog resterende) eigen tanden en kiezen of de speekselproductie. Speeksel speelt een belangrijke rol bij de bescherming van de mond. Niet zelden leiden mondproblemen tot pijn, een slechte adem of ander ongemak zoals bijvoorbeeld infecties (longontsteking). Alertheid op problemen van de mondgezondheid is dus geboden, evenals de waarborging van continue goede mondzorg, als essentieel onderdeel van de basiszorg. 

Mondzorg is zeker niet alleen het werk van verzorgenden en verpleegkundigen. Alle zorgverleners, bijvoorbeeld de verpleeghuisarts, mondhygiënist, tandarts en tandprotheticus dragen er hun steentje aan bij. Door overleg tussen de mondzorgprofessionals, de verzorgenden en/of verpleegkundigen, de arts, en natuurlijk de cliënt zelf (indien mogelijk) en de mensen om hem/haar heen kunnen we tot een passend individueel mondzorgplan komen. 

 

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het belang van adequate mondzorg voor deze cliënten

Van den Bosch kunstgebitten kan ook bij uw zorginstelling op locatie komen om prothese behandelingen uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld het controleren van het functioneren van de huidige gebitsprothese zijn, het opvullen hiervan, maar ook het aanmeten van een nieuwe gebitsprothese. De behandeling zal op de kamer van de cliënt plaatsvinden zodat deze zich in een vertrouwde omgeving bevindt. 

Ik werk nauw samen met een mobiele tandarts en een mondhygiënist die ook op locatie kunnen behandelen. Mocht een behandeling hiervan wenselijk zijn dan kan ik dit voor de cliënt inplannen. Met deze unieke samenwerkingsformule willen wij zorginstellingen een zo compleet mogelijk pakket van specialistische mondzorg aanbieden.