Van den Bosch kunstgebitten hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven, zo betaalt u nooit te veel!

 

Tarieven zorginstelling

Voor cliënten die in een zorginstelling 'met behandeling' wonen én welke een WLZ-indicatie hebben met een zorg zwaarte pakket van 4 of hoger worden de behandelkosten rechtstreeks bij het zorgkantoor ingediend.  

 

Tarieven zorginstelling / regulier verzekerden

Voor cliënten die in een zorginstelling 'met behandeling' wonen, én welke een WLZ-indicatie hebben met een zorgzwaarte pakket van 3 of lager geldt, net als regulier verzekerden, een andere regeling. Wij zullen dan een machtiging aanvragen voor Bijzondere Tandheelkunde. Wanneer deze wordt goedgekeurd door de zorgverzekering kan men, na betaling, de factuur declareren bij de zorgverzekering. Let er wel op dat dit vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Dit kan betekenen dat het eigen risico wordt aangesproken en dat er een eigen bijdrage geldt. 

 

Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan om betrouwbare en actuele uitleg te geven over de kosten, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd klopt. Daarom kan er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.